Erklæring om databeskyttelse og retsgrundlag

1.              Medieindehaver

Mona Naturprodukte GmbH

Schottengasse 10, 2nd floor, 1010 Vienna

Commercial register number: FN 232453v
Commercial register court: Vienna commercial court

E-Mail: info@hain-celestial.eu

Virksomhedens formål: Produktion af og handel med levnedsmidler, overvejende på basis af naturprodukter

Grundliggende retning: Information om produkter af mærket Celestial Seasonings.

Direktion: Dr. Wolfgang Goldenitsch

 

2.              Information om Registrering af personrelaterede data

2.1.           I det følgende informerer vi om registreringen af personrelaterede data ved besøg på vores website. Personrelaterede data er alle data, der kan henføres personligt til dig, fx navn, adresse, e-mailadresse, brugeradfærd.

2.2.           Ansvarlig iht. art 4 stk. 4 i Persondataforordningen (GDPR) er Mona Naturprodukte GmbH, Schottengasse 10, 2nd floor, 1010 Vienna, info@hain-celestial.eu (se under punkt 1).

2.3.           Når du kontakter os pr. e-mail eller via kontaktformularen på vores website celestialseasonings.eu gemmer vi de data, du meddeler os (din e-mailadresse, evt. dit navn og din adresse), for at vi kan kontakte dig pr. e-mail og besvare dine spørgsmål. Sådanne data sletter vi, når det ikke længere er nødvendigt at gemme dem, eller vi begrænser behandlingen af dem i de tilfælde, hvor det er lovpligtigt at opbevare dem.

3.              Dine rettigheder

3.1.           Du har følgende rettigheder over for os med hensyn til de personrelaterede data, der vedrører dig:

 • Ret til oplysning (art. 15 GDPR),
 • Ret til berigtigelse (art. 16 og 17 GDPR),
 • Ret til sletning (art. 18 GDPR),
 • ret til indsigelse mod behandling (art. 21 GDPR; se punkt 6),
 • Ret til dataportabilitet (art. 20 GDPR).

3.2.           Du har desuden uafhængigt af andre forvaltningsmæssige eller retlige retsmidler ret til at klage til en opsynsmyndighed, først og fremmest i den medlemsstat, hvor du opholder dig, hvor din arbejdsplads ligger eller på det sted, hvor den formodede overtrædelse finder sted, hvis du mener, at behandlingen af dine personrelaterede data strider mod GDPR eller mod § 1 eller artikel 2 1. i hovedteksten GDPR 2018. I Østrig er databeskyttelsesmyndighederne ansvarlige.

4.              Registrering af personrelaterede data ved besøg på vores website

4.1.           Informativ brug af vores website

4.1.1.       Hvis du kun søger information på vores website, altså hvis du ikke registrerer dig eller på anden måde giver os informationer, registrerer vi kun de personrelaterede data, som din browser sender til vores server. Hvis du går ind på vores website, registrerer vi følgende data, der er nødvendige for os af tekniske grunde, for at vi kan vise dig vores website og garantere stabilitet og sikkerhed (retsgrundlag er art. 6 stk. 1 litra f i GDPR):

 • IP-adresse,
 • dato og klokkeslæt for anmodningen,
 • tidsforskel i forhold til tidszonen Greenwich Mean Time (GMT),
 • indhold af anmodningen (konkrete sider og/eller filer),
 • melding om, at forbindelsen er lykkedes,
 • adgangsstatus/HTTP-statuscode,
 • den overførte datamængde,
 • det website, anmodningen kommer fra,
 • browser,
 • styresystem og overflade,
 • sprog og version af browsersoftware,
 • den provider, anmodningen kommer fra.

4.2.           Vi forbeholder os ret til efterfølgende at kontrollere disse data, hvis der på grund af konkrete holdepunkter består begrundet mistanke om ulovlig brug.

4.3.           Brug af cookies

4.3.1.       Foruden ovennævnte data gemmes der cookies på din computer, når du bruger vores website. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din harddisk i tilknytning til din browser. Via cookies sendes bestemte informationer til det sted, der sætter cookien (i dette tilfælde os). Cookies kan ikke udføre nogen programmer eller overføre virusser til din computer. De tjener til at gøre internettilbuddet som helhed mere brugervenligt og effektivt.

4.3.2.       Dette website anvender følgende arter af cookies, hvis omfang og funktionsmåde forklares i det følgende:

 • Transiente cookies (se 4.3.2.1)
 • Persistente cookies (se 4.3.2.2)

4.3.2.1.   Transiente cookies slettes automatisk, når du lukker browseren. Det drejer sig især om session-cookies. De gemmer et såkaldt session-ID, der bruges til at tilordne forskellige forespørgsler fra din browser til den fælles session. På den måde kan din computer genkendes, når du vender tilbage til vores website. Session-cookies slettes, når du logger dig ud eller lukker browseren.

4.3.2.2.   Persistente cookies slettes automatisk efter et vist tidsrum, der kan være forskelligt fra cookie til cookie. Du kan til enhver tid slette cookierne i din browsers sikkerhedsindstillinger.]

4.4.           Du kan konfigurere dine browser-indstillinger, som du ønsker det, og fx afvise cookies fra tredjemand eller alle cookies. Vi gør opmærksom på, at du i dette tilfælde eventuelt ikke kan bruge alle funktioner på dette website.

4.4.1.        De benyttede flash-cookies registreres ikke af din browser, men via dit flash-plug-in. Derudover anvender vi HTML5 objektlagre, der gemmes på din enhed. Disse objekter gemmer de nødvendige data uafhængigt af, hvilken browser du anvender, og udløber ikke automatisk. Hvis du ikke ønsker behandling af flash-cookies, skal du installere en tilsvarende add-on, fx „Better Privacy“ til Mozilla Firefox eller Adobe-Flash-Killer-Cookie til Google Chrome. Du kan forhindre brugen af HTML5 objektlagre ved at indstille din browser til privat modus. Desuden anbefaler vi, at du regelmæssigt sletter dine cookies og din browserhistorik.

5.              Yderligere funktioner og tilbud på vores website

5.1.           Ud over den rent informative benyttelse af vores website tilbyder vi forskellige ydelser, som du kan benytte, hvis du er interesseret. For at kunne bruge disse, skal du i reglen opgive yderligere personrelaterede data, som vi skal bruge for at give dig den pågældende ydelse. Her gælder de samme principper om databehandling som nævnt ovenfor.

5.2.           Til behandling af dine data gør vi delvis brug af eksterne tjenesteudbydere. De er omhyggeligt udvalgt til at udføre vores ordrer og er bundet af vores anvisninger og kontrolleres regelmæssigt.

5.3.           Såfremt vores tjenesteudbydere eller partnere har deres forretningssted i en stat uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) informerer vi dig om følgerne heraf i beskrivelsen af tilbuddet.

6.              Indsigelse mod eller tilbagekaldelse af behandling af dine data

6.1.           Har du givet samtykke til behandling af dine data, kan du til enhver tid tilbagekalde dette. En sådan tilbagekaldelse har virkning for lovligheden af behandlingen af dine personrelaterede data, efter at du har fremsat tilbagekaldelsen over for os.

6.2.           Såfremt vi baserer behandlingen af dine personrelaterede data på en interesseafvejning, kan du gøre indsigelse gældende mod behandlingen. Dette er især tilfældet, når behandlingen ikke er nødvendig for opfyldelsen af en aftale med dig. Det forklarer vi i de enkelte tilfælde i den følgende beskrivelse af funktionerne. Hvis du gør indsigelse, beder vi dig forklare grundene til, at vi ikke længere må behandle dine personrelaterede data som hidtil. Hvis din din indsigelse er begrundet, undersøger vi forholdet og vil enten indstille eller tilpasse databehandlingen eller forklare dig, hvorfor vi af beskyttelsesretlige grunde er nødt til at fortsætte behandlingen.

6.3.           Selvfølgelig kan du til enhver tid modsætte dig behandlingen af dine personrelaterede data til reklameformål og dataanalyse. Du kan sende din indsigelse mod reklame til os via følgende kontaktinformationer: Mona Naturprodukte GmbH, Schottengasse 10, 2nd floor, 1010 Vienna, info@hain-celestial.eu

7.              Anvendelse af social-media-plug-ins

7.1.           Vi anvender for nuværende følgende social-media-plug-ins: Facebook, Google+, Twitter, Pinterest („Pin It“) og Instagram. Vi anvender her den såkaldte dobbelt-klik-løsning Det vil sige, at når du besøger vores side, videregives i første omgang principielt ingen personrelaterede data til udbyderne af plug-ins. Udbyderne af plug-ins kan du genkende via markeringen af feltet over dennes begyndelsesbogstav eller logo. Vi giver dig mulighed for at kommunikere direkte med udbyderen af plug-ins via knappen. Kun hvis du klikker på det markerede felt og derved aktiverer det, modtager plug-in-udbyderen information om, at du har søgt på det pågældende website for vores online-tilbud. Desuden sendes de under punkt 4 nævnte data. Hvad angår Facebook, anonymiseres IP-adressen ifølge de respektive udbydere straks efter registrering. Ved aktivering af plug-ins overføres altså personrelaterede data fra dig til den pågældende plug-in-udbyder og gemmes der (for US-amerikanske udbydere i USA). Da plug-in-udbydere især registrerer data via cookies, anbefaler vi dig, inden du klikker, at slette alle cookies via sikkerhedsindstillingerne i din browser.

7.2.           Vi har hverken indflydelse på de registrerede data eller databehandlingsprocesser eller kendskab til det fulde omfang af dataregistreringen, formålet med behandlingen eller hvor længe de gemmes. Vi har heller ingen informationer om sletning af de registrerede data hos plug-in-udbyderen.

7.3.           Plug-in-udbyderen gemmer de data, de har registreret om dig, som brugerprofiler og anvender dem til formål så som reklame, markedsundersøgelse og/eller behovsorienteret udformning af deres website. En sådan evaluering sker især (også for brugere, der ikke er logget ind) for at kunne vise behovsorienteret reklame og for at informere andre brugere af sociale netværker om dine aktiviteter på vores website. Du har ret til at gøre indsigelse gældende mod opbygningen af sådanne brugerprofiler, men så skal du henvende dig til den respektive plug-in-udbyder. Via plug-ins tilbyder vi dig muligheden for at interagere med de sociale netværker og andre brugere, så vi kan forbedre vores tilbud og gøre det mere interessant for dig som bruger. Retsgrundlaget for brugen af plug-ins er art. 6 stk. 1 litra f GDPR.

7.4.           Videregivelse af data sker uafhængigt af, om du har en konto hos plug-in-udbyderen og er logget ind der. Hvis du er logget ind hos plug-in-udbyderen, linkes de data, der registreres hos os, direkte til din eksisterende konto hos plug-in-udbyderen. Hvis du klikker på den aktiverede knap og fx linker til siden, gemmer plug-in-udbyderen også denne information i din brugerkonto og meddeler det offentligt til dine kontakter. Vi anbefaler dig at logge ud regelmæssigt efter at have brugt et socialt netværk, især før du aktiverer knappen, da du på den måde kan undgå, at der linkes til din profil hos plug-in-udbyderen.

7.5.           Yderligere informationer om formålet med og omfanget af dataregistreringen og behandlingen af data via plug-in-udbyder finder du i følgende databeskyttelseserklæring fra udbyderen. Der får du også yderligere information om dine rettigheder og indstillingsmuligheder for at beskytte din privatsfære.

7.6.           Adresser på de respektive plug-in-udbydere og URL med deres databeskyttelsesoplysninger:

 • Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; yderligere informationen om dataregistrering: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications samt http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook er tiltrådt EU-US-Privacy-Shield.
 • Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google er tiltrådt EU-US-Privacy-Shield
 • Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland; https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.
 • Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA; https://help.instagram.com/155833707900388/?helpref=hc_fnav&bc[0]=Instagram-Hilfe&bc[1]=Datenschutz%20und%20Sicherheitsbereich.

8.              Integrering af You-Tube-videoer

8.1.           Vi har integreret YouTube-videoer i vores online-tilbud, der ligger på http://www.YouTube.com, og som kan afspilles direkte fra vores website. Disse er alle integreret i den „udvidede databeskyttelses-modus“, dvs. at der ikke overføres nogen data om dig som bruger til YouTube, hvis ikke du afspiller videoerne. Først når du afspiller videoerne, overføres de under punkt 10.2 nævnte data. Vi har ingen indflydelse på denne overførsel.

8.2.           Ved besøg på websitet modtager YourTube information om, at du har klikket ind på den pågældende underside ud fra vores website. Desuden overføres de data, der er nævnt under punkt 4 i denne erklæring. Det sker uafhængigt af, om du er logget ind via en brugerkonto hos YouTube, eller om du ikke har nogen brugerkonto. Hvis du er logget ind hos Google, linkes dine data direkte til din konto. Hvis du ikke ønsker, at der linkes til din profil hos YouTube, skal du logge ud, inden du klikker på knappen. YouTube gemmer dine data som brugerprofiler og anvender dem til formål så som reklame, markedsundersøgelse og/eller behovsorienteret udformning af deres website. En sådan evaluering sker især (også for brugere, der ikke er logget ind) for at kunne vise behovsorienteret reklame og for at informere andre brugere af sociale netværker om dine aktiviteter på vores website. Du har ret til at gøre indsigelse gældende mod dannelsen af sådanne brugerprofiler, men så skal du henvende dig til YouTube.

8.3.           Yderligere information om formål og omfang af dataregistreringen og behandling via YouTube finder du i databeskyttelseserklæringen. Der får du også yderligere information om dine rettigheder og indstillingsmuligheder for at beskytte din privatsfære: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google behandler også dine personrelaterede data i USA og har tilsluttet sig EU-US-Privacy-Shield.

9.              Anvendelse af Google Analytics

9.1.           Dette website benytter Google Analytics, der er en reklameanalysetjeneste under Google Inc. („Google“). Google Analytics anvender såkaldte „cookies“. Det er tekstfiler, der gemmes på din computer og gør det muligt at analysere din brug af websitet. De informationer, der via cookien genereres om din brug af dette website, overføres i reglen til en server hos Google i USA og gemmes der. Hvis du aktiverer IP-anonymisering på dette website, forkorter Google først din IP-adresse inden for området af medlemsstaterne af den Europæiske Union eller andre lande, der er medlemmer af aftalen om den Europæiske Økonomiske Sammenslutning. Kun i undtagelsestilfælde overføres og gemmes din fuldstændige IP-adresse på en server hos Google i USA. På vegne af operatørerne af dette website vil Google bruge disse informationer for at evaluere din brug af websitet med henblik på at sammenstille rapporter om website-aktiviteterne og tilbyde website-operatøren yderligere tjenester i forbindelse med website-brugen og internetbrugen.

9.2.           Den IP-adresse, der overføres fra din browser i forbindelse med Google Analytics sammenføres ikke med andre data hos Google.

9.3.           Du kan forhindre, at der gemmes cookies ved at foretage en indstilling i din browser-software; vi gør dog opmærksom på, at du da eventuelt ikke kan udnytte samtlige funktioner på dette website fuldt ud. Derudover kan du forhindre registrering hos Google af de data (inkl. din IP-adresse), der er genereret via cookien, og som relaterer sig til din brug af websiden, og at Google behandler disse data, hvis du downloader og installerer det browser-plug-in, du finder under følgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

9.4.           Alternativt til browser-add-on eller i browsere på mobile enheder, klik på dette link, for fremover at forhindre registrering via Google Analytics på dette website. Derved gemmes en opt-out-cookie på din enhed. Hvis du sletter dine cookies, skal du klikke på denne link igen.

9.5.           Dette website anvender Google Analytics med udvidelsen „_anonymizeIp()“. Derved viderebehandles IP-adresser i forkortet form, så det udelukkes, at de kan relateres til personer. Såvidt de data, der er registreret om dig, er personrelaterede, udelukkes det altså straks, og de personrelaterede data slettes dermed omgående.

9.6.           Vi anvender Google Analytics for at kunne analysere brugen af vores website og løbende forbedre den. Via de statistikker, vi indsamler, kan vi forbedre vores tilbud og gøre dem mere interessante for dig som bruger. For de undtagelsestilfælde, hvor personrelaterede data overføres til USA, har Google tilsluttet sig EU-US Privacy Shield. Retsgrundlaget for brugen af Google Analytics er art. 6 stk. 1 lit f GDPR.

9.7.           Informationer fra udbydere, der agerer som tredjemand: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Brugerbetingelser: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Oversigt over databeskyttelse: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, samt databeskyttelseserklæring: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

10.            Anvendelse af Jetpack/tidligere WordPress.com-Stats

10.1.        Dette website anvender analysetjenesten Jetpack (tidligere: WordPress.com-Stats) for at kunne analysere vores website og løbende forbedre det. Via de statistikker, vi indsamler, kan vi forbedre vores tilbud og gøre dem mere interessante for dig som bruger. Desuden anvender vi systemet til at foretage foranstaltninger til beskyttelse af websitets sikkerhed, fx identificering af angreb eller virusser. For de undtagelsestilfælde, hvor personrelaterede data overføres til USA, har Automattic Inc. tilsluttet sig EU-US Privacy Shield. Retsgrundlaget for brugen af Jetpack er art. 6 stk. 1 lit f GDPR.

10.2.        Med henblik på denne evaluering gemmes cookies på din computer (se nærmere under punkt 4.3). De informationer, der registreres på denne måde, gemmes på en server i USA. Vi gør opmærksom på, at hvis du forhindrer cookies, kan du eventuelt ikke udnytte dette website i fuldt omfang. Det er muligt at forhindre cookies via en indstilling i din browser eller ved at aktivere knappen „Click here to Opt-out“ under http://www.quantcast.com/opt-out. Hvis du sletter dine cookies, skal du klikke på denne knap igen.

10.3.        Dette website anvender Jetpack med en udvidelse, der sørger for, at IP-adresser viderebehandles i forkortet form straks, når de er registreret. På denne måde udelukkes, at de kan relateres til en person.

10.4.        Informationer fra udbydere, der agerer som tredjemand: Automattic Inc., 60 29 th Street #343, San Francisco, CA 94110–4929, USA, https://automattic.com/privacy, samt tredjemandsudbyder af trackingteknologi: Quantcast Inc., 201 3 rd St, Floor 2, San Francisco, CA 94103–3153, USA, https://www.quantcast.com/privacy.

11.            Facebook Custom Audiences

11.1.        Dette website anvender Remarketing-Funktion „Custom Audiences“ fra Facebook Inc. („Facebook“). Derved kan man vise brugere af websitet interesserelaterede reklamer i forbindelse med deres besøg på det sociale netværk Facebook eller andre websites, der også anvender metoden („Facebook-Ads“). Formålet er at vise dig spændende reklame, der kan være af interesse for dig, og på denne måde gøre vores website mere tillokkende for dig.

11.2.        På grund af de anvendte marketing-tools opbygger din browser automatisk en direkte forbindelse til serveren på Facebook. VI har ingen indflydelse på omfanget og den videre anvendelse af de data, Facebook registrerer ved hjælp af dette værktøj, og informerer dig derfor her om vores kendskab dertil: Gennem brug af Facebook Custom Audiences modtager Facebook information om, at du har klikket ind på det pågældende website på vores internetside eller har klikket på en annonce. Hvis du er registreret hos en tjeneste under Facebook, kan Facebook linke dit besøg til din konto. Selv om du ikke er registreret hos Facebook eller ikke har logget dig ind, er der mulighed for, at udbyderen kan huske din IP-adresse og andre identifikationer og gemme disse.

11.3.        Deaktivering af funktionen „Facebook Custom Audiences“ kan foretages her og for brugere, der er logget ind, under https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.

11.4.        Retsgrundlaget for behandlingen af dine data er art. 6 stk. 1 lit f GDPR. Yderligere informationer om databehandling via Facebook finder du her https://www.facebook.com/about/privacy.

12.            Personrelaterede data om børn

12.1.        Brugen af vores website og brugen af de yderligere tilbud på siden er ikke udformet eller henvendt til børn. Hvis du har formodning om, at der alligevel er blevet registreret personrelaterede data om børn, beder vi dig kontakte os. Vi sletter omgående disse data.

13.            Eksterne websites

13.1.        Vores website indeholder links (elektroniske henvisninger) til andre websites. Vi har ikke kendskab til ulovlig aktivitet eller information på disse eksterne websites. Vi har heller ikke kendskab til informationer, hvoraf åbenlyst fremgår en ulovlig aktivitet eller information på disse websites. Såfremt du informerer os om en ulovlig aktivitet eller information på disse websites, eller vi på anden måde får kendskab til en sådan aktivitet eller information på disse websites, vil vi reagere omgående for at fjerne den pågældende elektroniske link. Vores links til fremmede websites kan ikke tages til indtægt for, om vi er indforståede med deres indhold eller understøtter indehaverne af dem.

14.            Ansvarsfraskrivelse

14.1.        Vi kontrollerer og aktualiserer løbende det indhold, vi offentliggør på vores website. Trods omhyggelig behandling kan vi ikke garantere for, at det er fuldstændigt, korrekt og aktuelt. Samtlige oplysninger sker uden garanti. Hain Europe NV påtager sig ikke noget ansvar.