Personvernerklæring og ansvarsfraskrivelse

1.              Ansvarlig utgiver

Mona Naturprodukte GmbH

Schottengasse 10, 2nd floor, 1010 Vienna

Commercial register number: FN 232453v
Commercial register court: Vienna commercial court
E-Mail: info@hain-celestial.eu.

Virksomhetens formål: Produksjon og handel med næringsmidler, primært på basis av naturprodukter

Nettsidens formål: Informasjon om produktene som tilhører merkene Celestial

Selskapsledelse: Dr. Wolfgang Goldenitsch

2.              Informasjon om innsamling av personopplysninger

2.1.           Nedenfor finner du opplysninger om hvordan vi samler og behandler personopplysninger på nettsiden vår. Personopplysninger er alle opplysninger som kan relateres til deg som person, f.eks. navn, adresse, e-post, brukeroppførsel.

2.2.           Ansvarlig iht. art 4 avsn. 7 GDPR er Mona Naturprodukte GmbH, Schottengasse 10, 2nd floor, 1010 Vienna, info@hain-celestial.eu (se punkt 1).

2.3.           hvis du tar kontakt med oss på e-post eller med kontaktskjemaet på nettsiden celestialseasonings.eu, vil vi lagre opplysningene du gir oss (e-post adresse, evt. navn og adresse) og bruke dem når vi kontakter deg for å svare på forespørselen din. Disse opplysningene sletter vi så snart vi ikke trenger dem lenger, evt. begrenser behandlingen av dem dersom det finnes lovpålegg om at de skal oppbevares videre.

3.              Dine rettigheter

3.1.           Du har følgende rettigheter ovenfor oss når det gjelder personopplysninger:

 • Rett til innsyn (art 15 GDPR),
 • Rett til retting og sletting (art 16 og 17 GDPR),
 • Rett til å begrense behandlingen (art 18 GDPR),
 • Rett til å klage på behandlingen (art 21 GDPR; se mer om dette i punkt 6),
 • Rett til dataportabilitet (art 20 GDPR),

3.2.           I tillegg til andre juridiske rettigheter har du rett til å klage til en offentlig myndighet i medlemslandet der du oppholder deg, arbeidsplassen eller stedet der overtredelsen skal ha funnet sted, hvis du mener at personopplysningene diner har blitt behandlet i strid med EUs personvernforordning eller  landets datavernlovgivning.  I Norge er Datatilsynet ansvarlig.

4.              Registrering av personopplysninger ved besøk på nettsiden vår

4.1.           Bruk av nettsiden for informasjon

4.1.1.       Hvis du bare går inn på nettsiden vår for å informere deg, dvs. at du ikke registrerer deg eller er i kontakt med oss på annen måte, registrerer vi bare de opplysningene som nettleseren din sender til vår server. Hvis du går inn på siden vår, registrerer vi følgende data som er teknisk nødvendige for å kunne presentere nettsiden vår på en stabil og sikker måte (lovhjemmel i art. 6, avsn. 1 s.1 – f GDPR):

 • IP-adresse,
 • dato og tid for innlogging,
 • tidsforskjell til Greenwich Mean Time (GMT),
 • innhold (konkret side og/eller fil),
 • melding om vellykket innlogging,
 • tilgangsstatus/HTTP-statuskode,
 • overført datamengde,
 • nettsiden du kom til oss fra,
 • nettleser,
 • operativsystem og grensesnitt,
 • språk og nettleserprogram,
 • operatør.

4.2.           Vi forbeholder oss retten til i ettertid å kontrollere disse dataene hvis det foreligger konkret grunn til å mistenke ulovlig bruk.

4.3.           Bruk av informasjonskapsler

4.3.1.       I tillegg til at vi registrerer opplysningene ovenfor, bruker vi informasjonskapsler (cookies) som settes på computeren din. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på harddisken din / den nettleseren du brukte, og som sender informasjon til den som har satt informasjonskapselen (i dette tilfelle: oss). Informasjonskapsler kan ikke utføre programmer eller overføre virus til computeren din. De bidrar til å gjøre internettilbudet mer brukervennlig og effektivt.

4.3.2.       Denne nettsiden bruker disse typene informasjonskapsler, som vi beskriver nærmere nedenfor:

 • Midlertidige informasjonskapsler, (se 4.3.2.1)
 • Permanente informasjonskapsler, (se 4.3.2.2)

4.3.2.1.   Midlertidige informasjonskapsler slettes automatisk når du lukker nettleseren din. Med her hører spesielt øktbaserte kapsler. De lagrer en såkalt økt-ID som brukes til å tilordne forskjellige henvendelser fra nettleseren din til den aktuelle økten. Det gjør at computeren din gjenkjennes hvis du kommer tilbake til nettsiden vår. Øktbaserte kapsler slettes når du logger deg ut eller lukker nettleseren din.

4.3.2.2.   Permanente informasjonskapsler slettes automatisk etter en forhåndsbestemt tid, som kan variere med typen informasjonskapsel. Du kan når som helst slette informasjonskapslene i nettleseren din.

4.4.           Du kan endre nettleser-innstillingene slik du vil og f.eks. avvise third-party-kapsler eller alle typer informasjonskapsler. Vi minner om at du da eventuelt ikke vil kunne ha fyll nytte av alle funksjonene på denne nettsiden.

4.4.1.        Flash-kapslene vi bruker registreres ikke med nettleseren din, med en flash plug-in. Videre bruker vi HTML5 storage objects, som settes på enheten din. Disse objektene lagrer dataene uavhengig av hvilken nettleser du bruker og har ingen automatisk dato for sletting. Hvis du ikke ønsker behandling med flash-kapsler, må du installere en add-on, f.eks. „Better Privacy“ for Mozilla Firefox eller Adobe-Flash-Killer-Cookie for Google Chrome. Du kan hindre bruk av HTML5 storage objects ved å sette nettleseren i “privat” modus. Dessuten anbefaler vi å slette informasjonskapsler og nettleserstatus med jevne mellomrom.

5.              Andre funksjoner og tilbud på nettsiden vår

5.1.           I tillegg til å informere deg på nettsiden vår, kan du bruke de forskjellige tjenestene vi tilbyr.  Da må du vanligvis oppgi noen personrelaterte data. Vi bruker dem for å kunne gi deg den aktuelle tjenesten i tråd med reglene som gjelder for behandlingen av slike opplysninger.

5.2.           Til databehandlingen bruker vi også eksterne tjenesteleverandører. Disse tjenesteleverandørene velges med omhu, de er bundet av instruksen de får fra oss og blir regelmessig kontrollert.

5.3.           Hvis en tjenesteleverandør eller partner befinner seg i et land utenfor EØS, vil vi informere deg om dette når vi gir deg et tilbud.

6.              Innsigelser mot eller tilbakekalling av samtykke til databehandling

6.1.           Hvis du har gitt ditt samtykke til behandling av personopplysningene dine, kan du når som helst kalle det tilbake. En slik tilbakekalling har virkning på om vi kan behandle personopplysningene dine så snart du har sendt den.

6.2.           Hvis vår begrunnelse for å behandle personopplysningene dine støtter seg på vår berettigede interesse, kan du heve innsigelser mot behandlingen. Dette er tilfelle hvis behandlingen ikke er nødvendig for å kunne oppfylle en avtale vi har med deg. Vi opplyser om dette i beskrivelsen nedenfor av de forskjellige funksjonene. Vi ber om at du begrunner en eventuell innsigelse og forteller hvorfor du ikke lenger ønsker at vi skal behandle personopplysningene dine. I tilfelle av en begrunnet klage kontrollerer vi de faktiske forhold og vil enten avslutte eller tilpasse behandlingen eller informere deg om hvilke tvingende grunner som gjør at vi har rett til å fortsette behandlingen.

6.3.           Du har selvfølgelig rett til når som helst å motsette deg behandling av personopplysningene dine til reklame eller dataanalyse. Ta kontakt med oss på denne adressen hvis det gjelder innsigelser mot reklame: Mona Naturprodukte GmbH, Schottengasse 10, 2nd floor, 1010 Vienna, info@hain-celestial.eu.

7.              Bruk av plug-ins på sosiale media

7.1.           For tiden bruker vi disse Social-Media-Plug-ins: Facebook, Google+, Twitter, Pinterest („Pin It“) og Instagram. Vi bruker en “to-klikks-løsning”. Det betyr at det ikke sendes noen personopplysninger til dem som tilbyr plug-ins når du først besøker siden vår. Tilbyderen av plug-in er markert, i knappen med forbokstaven eller i logoen. Vi gir deg mulighet til å kommunisere direkte med den som tilbyr plug-in via denne knappen. Den som tilbyr plug-in får først informasjon om at du har logget deg inn på nettsiden med internettilbudet vårt når du klikker på knappen. Da formidles de opplysningene som står oppført i punkt 4. For Facebook gjelder at IP-adressen anonymiseres så snart den registreres. Når en plug-in aktiveres formidles altså personopplysninger fra deg til den som tilbyr plug-in og lagret der (for amerikanske tilbydere i USA). Siden plug-in tilbyderen gjør datainnsamlingen i vesentlig grad med informasjonskapsler, anbefaler vi å slette alle informasjonskapsler i sikkerhetsinnstillingen i nettleseren din.

7.2.           Vi har ingen påvirkning på opplysningen som samles eller databehandlingsrutinene; vi kjenner heller ikke til hele omfanget av datainnsamlingen, formålet med behandlingen eller hvilke lagringsfrister som gjelder. Når plug-in-tilbydere sletter dataene vet vi heller ikke.

7.3.           Plug-in-tilbyderen lagrer dataene dine som brukerprofiler og bruker dem til reklameformål, markedsforskning og/eller interessebasert utforming av nettsiden deres. En slik evaluering skjer spesielt (også for ikke-påloggede brukere) for å lage interessebasert reklame og å informere andre brukere av det sosiale nettverket om aktiviteten din på nettsiden vår. Du har rett til å motsette deg at det opprettes slike brukerprofiler. Kontakt den aktuelle plug-in-tilbyderen for å utøve denne rettigheten. Med plug-ins har du mulighet til å interagere med sosiale nettverk og andre brukere; vi kan forbedre tilbudet vårt og gjøre det mer interessant for deg som bruker. Bruk av plug-ins er hjemlet i art. 6, avsn. 1 – f i GDPR.

7.4.           Dataoverføringen skjer uavhengig av om du har en konto hos plug-in-tilbyderen og er logget inn der. Hvis du er logget inn hos plug-in-tilbyderen, vil de opplysningene som registreres hos oss, legges til i profilen du har der. Hvis du klikker på den aktiverte knappen og dermed knytter sammen sidene, lagrer plug-in-tilbyderen den informasjonen i profilen din og gir den videre til kontaktene dine. Vi anbefaler at du logger deg ut etter å ha brukt et sosialt nettverk, spesielt før du aktiverer knapper; på den måten unngår du en tilordning til profilen din hos plug-in-tilbyderen.

7.5.           Mer informasjon om formål og omfang av plug-in-tilbyderens datainnsamling og bearbeiding finner du i personvernerklæringen til den enkelte tilbyderen. Der finner du også mer informasjon om hvilke rettigheter og innstillingsmuligheter du har for å beskytte privatsfæren din:

7.6.           Her finner du adressen til de forskjellige plug-in-tilbyderne og URL, med personvernanvisninger:

 • Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; mer informasjon om datainnsamling: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications samt http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook har forpliktet seg til EU-US-Privacy-Shield.
 • Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google har forpliktet seg til EU-US-Privacy-Shield.
 • Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland; https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.
 • Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA; https://help.instagram.com/155833707900388/?helpref=hc_fnav&bc[0]=Instagram-Hilfe&bc[1]=Datenschutz%20und%20Sicherheitsbereich.

8.              Kobling til YouTube-videoer

8.1.           Vi har integrert YouTube-videoer i online-tilbudet vårt. De er lagret på http://www.YouTube.com og kan ses direkte på nettsiden vår. De inngår alle i vår “utvidede personvern-modus”, dvs. at det ikke overføres opplysninger om deg til YouTube hvis du ikke ser på videoene. Dataene som står angitt i punkt 10.2 overføres først når du ser på en video. Vi har ikke mulighet til å påvirke denne dataoverføringen.

8.2.           Når du går inn på siden informeres YouTube om at du har gått inn på en underside av nettsiden vår. De opplysningene som står oppført i punkt 4 blir da formidlet. Det skjer uavhengig av om du er logget inn på en YouTube brukerkonto eller om det ikke finnes noen slik konto. Hvis du er logget inn på Google, tilordnes personopplysningene dine profilen direkte. Hvis du ikke ønsker tilordning profilen din når du er på YouTube, må du logge deg ut før du klikker på knappen. YouTube lagrer dataene dine som brukerprofiler og bruker dem til reklameformål, markedsforskning og/eller interessebasert utforming av nettsiden deres. En slik evaluering skjer spesielt (også for ikke-påloggede brukere) for å lage interessebasert reklame og å informere andre brukere av det sosiale nettverket om aktiviteten din på nettsiden vår. Du har rett til å motsette deg at det opprettes slike brukerprofiler. Kontakt YouTube for å utøve denne rettigheten.

8.3.           Mer informasjon om formål og omfang av YouTubes datainnsamling og bearbeiding finner du i personvernerklæringen deres. Der finner du også mer informasjon om hvilke rettigheter og innstillingsmuligheter du har for å beskytte privatsfæren din: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google kan evt. behandle personopplysningene i USA og har forpliktet seg til EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

9.              Bruk av Google Analytics

9.1.           Denne nettsiden bruker Google Analytics, en nettanalyseløsning fra Google Inc. (“Google”). Google Analytics bruker “cookies”, dvs. informasjonskapsler som lagres på computeren din og gjør det mulig å analysere hvordan du bruker nettsiden. Informasjonen Google samler om bruken av denne nettsiden med hjelp av informasjonskapslene overføres til en Google-server i USA og lagres der. I EU eller EØS-området vil Google avkorte IP-adressen din før den sendes hvis IP-anonymisering er aktivert på denne nettsiden. Kun i unntakstilfeller vil hele IP-adressen sendes til en Google-server i USA før den avkortes der. På oppdrag fra oss vil Google bruke denne informasjonen til å vurdere hvordan du bruker nettsiden, sette sammen rapporter om trafikken på nettsiden og utføre andre tjenester som står i sammenheng med bruken av nettsiden og internett generelt.

9.2.           Den IP-adressen som nettleseren din sender til Google Analytics sammenholdes ikke med andre data hos Google.

9.3.           Du kan hindre at informasjonskapslene lagres ved å gjøre innstillinger i nettleseren din. Vi gjør oppmerksom på at dette kan påvirke hvilke funksjoner du får tilgang til på nettsiden. Du kan også hindre at opplysningene om nettsidebruken din som genereres i informasjonskapslene (inkl. IP-adressen) registreres og behandles av Google ved å laste ned og installere en nettleser-plug-in som du finner på denne lenken:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

9.4.           Som alternativ til en nettleser-add-on eller inne i nettleseren på mobile enheter, kan du klikke på denne lenken, for å hindre at Google Analytics registrerer aktivitet på denne nettsiden i framtiden.. Da legges det en opt-out kapsel på computeren/enheten din. Hvis du sletter informasjonskapslene dine, må du klikke her på nytt.

9.5.           Denne nettsiden bruker Google Analytics med utvidelsen „_anonymizeIp()“. Dette sikrer at behandlingen av IP-adresser skjer i avkortet form for å hindre at personer identifiseres. Så snart opplysningene du oppgir kan relateres til din person, vil de umiddelbart utelukkes og personopplysningene slettes.

9.6.           Vi bruker Google Analytics for å analysere og utvikle nettsiden vår. Statistikkene vi får fra dette bruker vi til å forbedre tilbudet vårt og gjøre det mer interessant for deg som bruker. For unntakstilfeller der personopplysninger overføres til USA, er Google underlagt EU-US Privacy Shield. Bruk av Google Analytics er hjemlet i art. 6, avsn. 1 – f i GDPR.

9.7.           Informasjon fra vår eksterne partner: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Faks: +353 1 436 1001 Bruksbetingelser: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Om datasikkerhet: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, samt personvernerklæringen:  http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

10.            Bruk av Jetpack/tidl. WordPress.com-Stats

10.1.        Denne nettsiden bruker nettanalyseløsningen Jetpack (tidligere: WordPress.com-Stats) for å analysere og utvikle nettsiden vår. Statistikkene vi får fra dette bruker vi til å forbedre tilbudet vårt og gjøre det mer interessant for deg som bruker. Videre bruker vi dette systemet for å sikre nettsiden, f.eks. til å identifisere virus eller angrep. For unntakstilfeller der personopplysninger overføres til USA, er Automattic Inc. underlagt EU-US Privacy Shield. Bruk av Jetpack er hjemlet i art. 6, avsn. 1 – f i GDPR.

10.2.        For denne analysen settes det informasjonskapsler (mer om dem i punkt 4.3) på computeren din. Dataene som registreres lagres på en server i USA. Hvis du velger å hindre at det settes informasjonskapsler, gjør vi deg oppmerksom på at du muligens ikke vil kunne bruke alle funksjonene på nettsiden vår. Du kan hindre at det lagres informasjonskapsler ved å gjøre innstillinger på nettleseren din eller klikke på “klikk her for opt-out”-knappen på http://www.quantcast.com/opt-out. Hvis du sletter informasjonskapslene dine, må du klikke her på nytt.

10.3.        Denne nettsiden bruker Jetpack med en utvidelse som korter ned IP-adressen så snart den registreres og behandler den videre uten mulighet til å identifisere personer.

10.4.        Informasjon fra vår eksterne partner: Automattic Inc., 60 29 th Street #343, San Francisco, CA 94110–4929, USA, https://automattic.com/privacy, samt third-party tilbyder av sporingsteknologi: Quantcast Inc., 201 3 rd St, Floor 2, San Francisco, CA 94103–3153, USA, https://www.quantcast.com/privacy.

11.            Facebook Custom Audiences

11.1.        Denne nettsiden bruker remarketing-funksjonen „Custom Audiences“ fra Facebook Inc. („Facebook“). Med Custom Audiences kan de som besøker en nettside vises interessebasert reklame (“Facebook-ads”) når de er inne på Facebook eller andre nettsteder som også bruker denne funksjonen. Vi gjør dette fordi vi er interesserte i at du skal se reklame som gjør nettsiden vår mer interessant for deg.

11.2.        Dette markedsføringsverktøyet gjør at nettleseren din automatisk setter opp en forbindelse til Facebooks server, Vi har ikke mulighet til å påvirke omfanget og den videre behandlingen av dataene som Facebook samler med hjelp av dette verktøyet og kan bare gi deg den informasjonen vi har per i dag: At vi har inkludert Facebook Custom Audiences innebærer at Facebook får informasjon om at du har gått inn på en av nettsidene våre eller at du har klikket på en av annonsene våre. Hvis du har en profil hos Facebook, vil Facebook tilordne dette besøket til profilen din. Selv om du ikke har noen profil eller ikke er logget inn, er det mulig at operatøren kan få rede på og lagre IP-adressen din eller andre personrelaterte opplysninger.

11.3.        Du kan deaktivere funksjonen „Facebook Custom Audiences“ her Hvis du er logget inn kan du gjøre det på https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.

11.4.        Lovgrunnlaget for behandling av personopplysningene dine er art. 6, avsn. 1 – f i GDPR. Du finner mer informasjon om Facebooks databehandling på https://www.facebook.com/about/privacy.

12.            Personopplysninger om barn

12.1.        Bruken av og tilbudene på nettsiden vår retter seg ikke mot barn. Hvis du mener at personopplysninger om barn likevel har blitt registrert, ber vi deg kontakte oss. Vi vil slette disse dataene umiddelbart.

13.            Eksterne nettsider

13.1.        Nettsiden vår har lenker (elektroniske koblinger) til andre nettsider. Vi har ikke kjennskap til urettmessig aktivitet eller informasjoner på disse eksterne sidene. Vi har heller ikke fått informasjon om at det tydeligvis foregår slik virksomhet på disse nettsidene. Hvis du informerer oss om urettmessig virksomhet eller informasjon på en av disse nettsidene eller vi på annen måte får slik kunnskap, vil vi umiddelbart fjerne lenken det dreier seg om. At det finnes lenker til oss fra eksterne nettsider, er en indikasjon på at vi er inneforstått med innholdet på disse sidene eller støtter operatøren.

14.            Ansvarsfraskrivelse

14.1.        Vi kontrollerer og aktualiserer løpende innholdet på nettsiden vår. Til tross for at vi tar dette svært alvorlig, kan vi ikke garantere at siden til enhver tid er utfyllende, korrekt og oppdatert. Alle opplysninger gis uten garanti. Hain Europe NV avviser alt erstatningsansvar.