Privacybeschermingsverklaring en juridische opmerkingen

1.              Eigenaar van de media

Mona Naturprodukte GmbH

Schottengasse 10, 2nd floor, 1010 Vienna

Commercial register number: FN 232453v
Commercial register court: Vienna commercial court
E-Mail: info@hain-celestial.eu

Bedrijfsdoel: Productie van en handel in levensmiddelen, overwegend op basis van natuurlijke producten

Basisrichting: Informatie over producten van de merken Celestial Seasonings.

Bedrijfsleiding: Dr. Wolfgang Goldenitsch

2.              informatie over het Verzamelen van persoonsgegevens

2.1.           Hieronder informeren wij over het verzamelen van persoonsgegevens bij gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die op u persoonlijk betrekking hebben, bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres, gebruiksgedrag.

2.2.           Verantwoordelijke conform Art 4, paragraaf 7 AVG is Mona Naturprodukte GmbH, Schottengasse 10, 2nd floor, 1010 Vienna, info@hain-celestial.eu (zie onder punt 1).

2.3.           Als u per e-mail of via het contactformulier op onze website https://celestialseaonings.eu/ contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, eventueel uw naam en uw adres) door ons opgeslagen om per e-mail contact met u op te kunnen nemen om uw vragen te beantwoorden. De in dit verband beschikbaar komende gegevens wissen wij zodra het bewaren niet meer vereist is of we beperken de verwerking als er een wettelijke bewaarplicht bestaat.

3.              Uw rechten

3.1.           U hebt tegenover ons de volgende rechten met betrekking tot de u betreffende persoonsgegevens:

 • recht op informatie (artikel 15 AVG),
 • rectificatie en wissing van gegevens (artikel 16 en 17 AVG),
 • recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG),
 • recht op bezwaar tegen de verwerking (artikel 21 AVG; zie hiervoor onder punt 6),
 • recht op gegevensoverdraagbaarheid (artikel 20 AVG),

3.2.           U hebt bovendien andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar hij gewoonlijk verblijft, hij zijn werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien u van mening bent dat de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op deze verordening of ingaat tegen paragraaf 1 of artikel 2.1. In Oostenrijk is de toezichthoudende autoriteit verantwoordelijk.

4.              Verzamelen van persoonsgegevens bij bezoek van onze website

4.1.           Informatief gebruik van onze website

4.1.1.       Bij strikt informatief gebruik van onze website, wanneer u zich dus net registreert of op een andere manier informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij uitsluitend de persoonsgegevens die uw browser doorgeeft aan onze server. Als u onze website wilt bezoeken, verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn om u onze website te kunnen tonen en de stabiliteit en veiligheid te kunnen garanderen (rechtsgrond is artikel 6, paragraaf 1, lid f AVG):

 • IP-adres,
 • datum en tijdstip van de aanvraag,
 • tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT),
 • inhoud van de aanvraag (concrete pagina en/of bestand),
 • melding over geslaagde weergave,
 • toegangsstatus/HTTP-statuscode,
 • steeds de overgebrachte hoeveelheid data,
 • website vanwaar de aanvraag komt,
 • browser,
 • besturingssysteem en oppervlak daarvan,
 • taal en versie van de browsersoftware,
 • aanvragende provider.

4.2.           Wij behouden ons het recht voor deze gegevens achteraf te controleren, wanneer op basis van concrete aanknopingspunten de gerechtvaardigde verdenking van illegaal gebruik bestaat.

4.3.           Gebruik van cookies

4.3.1.       Naast de hiervoor genoemde gegevens worden tijdens uw gebruik van onze site cookies opgeslagen op uw computer. Bij cookies gaat het om kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen, die aan de door u gebruikte browser worden toegewezen en waardoor de locatie die de cookie plaatst (hier zijn wij dat), bepaalde informatie ontvangt.  Cookies kunnen een programma uitvoeren of virussen op uw computer overbrengen. Ze hebben tot doel het internetaanbod in zijn totaliteit gebruikersvriendelijker en effectiever te maken.

4.3.2.       Deze website gebruikt de volgende soorten cookies, waarvan de grootte en de werking hierna verklaard worden:

 • tijdelijke cookies (zie 4.3.2.1)
 • permanente cookies (zie 4.3.2.2)

4.3.2.1.   Tijdelijke cookies worden automatisch gewist wanneer u de browser sluit. Dit zijn met name sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-id op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser aan de totale sessie kunnen worden toegewezen. Daardoor kan uw computer later worden herkend, wanneer u terugkeert naar onze website. Sessiecookies worden gewist wanneer u zich afmeldt of de browser sluit.

4.3.2.2.   Permanente cookies worden automatisch na een van tevoren bepaalde tijdsduur gewist. Deze tijdsduur kan per cookie verschillen. [U kunt cookies te allen tijde wissen in de beveiligingsinstellingen van uw browser.]

4.4.           U kunt uw browserinstelling naar wens configureren en bijvoorbeeld het accepteren van cookies van derden of van alle cookies weigeren. Wij wijzen u erop dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

4.4.1.        De gebruikte Flash-cookies worden niet door uw browser geregistreerd, maar door uw Flash-plug-in. Verder maken wij gebruik van HTML5-opslagobjecten, die worden bewaard op uw eindapparaat. Deze objecten slaan de benodigde gegevens onafhankelijk van de door u gebruikte browser op en hebben geen automatische vervaldatum. Als u geen verwerking van Flash-cookies wilt, moet u een bepaalde add-on installeren, bijvoorbeeld “Better privacy” voor Mozilla Firefox of de Adobe Flash-killer-cookie voor Google Chrome. U kunt het gebruik van HTML5-obslagobjecten voorkomen door in uw browser de privémodus in te stellen. Bovendien adviseren wij u regelmatig uw cookies en de browsergeschiedenis handmatig te wissen.

5.              Verdere functies en aanbod van onze website

5.1.           Naast het puur informatief gebruik van onze website bieden wij verschillende functies aan, die u bij interesse kunt gebruiken. Daarvoor moet u over het algemeen verdere persoonsgegevens doorgeven, die wij voor het uitvoeren van de betreffende functie gebruiken en die gelden voor de hierboven genoemde beginselen voor de gegevensverwerking.

5.2.           Wij maken voor het verwerken van uw gegevens deels gebruik van externe dienstverleners. Deze werden zorgvuldig geselecteerd en hebben de opdracht zich aan onze aanwijzingen te houden. Ze worden regelmatig gecontroleerd.

5.3.           Voor zover onze dienstverleners of partners in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zijn gevestigd, informeren wij u over de gevolgen hiervoor in de beschrijving van het aanbod.

6.              Recht op bezwaar tegen of herroeping van de verwerking van uw gegevens

6.1.           Als u toestemming tot verwerking van uw gegevens hebt verstrekt, kunt u deze te allen tijde herroepen. Een dergelijke herroeping beïnvloedt de betrouwbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens nadat u hem tegenover ons hebt uitgesproken.

6.2.           Voor zover wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op de afweging van belangen, kunt u de verwerking herroepen. Dit is het geval wanneer de verwerking met name niet nodig is voor het voldoen aan een contract met u, wat door ons steeds bij de volgende beschrijving van de functies wordt weergegeven. Bij het uitoefenen van de dergelijke herroeping vragen wij u daarom om de redenen aan te geven, waarom wij uw persoonsgegevens niet zoals door ons uitgevoerd mogen verwerken. In het geval van een onderbouwde herroeping toetsen wij de situatie en zullen wij de gegevensverwerking stopzetten of aanpassen of u onze dwingende, voor bescherming in aanmerking komende redenen uitleggen, op basis waarvan wij doorgaan met de verwerking.

6.3.           Natuurlijk kunt u de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclame en gegevensanalyse te allen tijde herroepen. U kunt ons via de volgende contactgegevens informeren over uw herroeping van gebruik voor reclame: Mona Naturprodukte GmbH, Schottengasse 10, 2nd floor, 1010 Vienna, info@hain-celestial.eu.

7.              Gebruik van plug-ins voor sociale media

7.1.           Wij gebruiken momenteel de volgende plug-ins voor sociale media: Facebook, Google+, Twitter, Pinterest (“Pin It”) en Instagram. Wij gebruiken daarbij een zogenaamde tweekliksoplossing. Dat betekent dat als u onze site bezoekt, wij in eerste instantie in principe geen persoonsgegevens aan de aanbieder van de plug-in doorgeven. De aanbieders van de plug-ins herkent u aan het merk op het vakje over de beginletter of het logo. Wij bieden u de mogelijkheid via de knop rechtstreeks met de aanbieder van de plug-in te communiceren. Alleen wanneer u op het gemarkeerde veld klikt en het daardoor activeert, ontvangt de aanbieder van de plug-in de informatie dat u de betreffende website van ons online-aanbod hebt opgeroepen. Bovendien worden de onder punt 4 genoemde gegevens doorgegeven. Bij Facebook wordt volgens de betreffende aanbieder het IP-adres direct nadat het is geregistreerd geanonimiseerd. Door activering van de plug-in worden ook persoonsgegevens van u aan de betreffende aanbieder van de plug-in doorgegeven en daar (bij Amerikaanse aanbieders in de Verenigde Staten) opgeslagen. Omdat de aanbieder van de plug-in de gegevensregistratie met name via cookies uitvoert, adviseren wij u voordat u klikt via de beveiligingsinstellingen van uw browser alle cookies te wissen.

7.2.           Wij hebben geen invloed op de geregistreerde gegevens en gegevensverwerkingsprocessen en kennen ook de volledige omvang van de gegevensregistratie, de verwerkingsdoelen of de opslagtermijnen niet. Ook hebben wij geen informatie over het wissen van de geregistreerde gegevens door de aanbieder van de plug-in.

7.3.           De aanbieder van de plug-in slaat de over u geregistreerde gegevens op als gebruiksprofiel en gebruikt ze voor reclame, marktonderzoek en/of behoeftengerichte vormgeving van zijn website. Een dergelijke evaluatie gebeurt met name (ook voor niet-ingelogde gebruikers) voor het weergeven van behoeftengerichte reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk via uw activiteiten op onze website te informeren. U hebt een recht op herroeping van het maken van deze gebruikersprofielen, waarbij u zich voor het uitoefenen hiervan aan de betreffende aanbieder van de plug-in moet richten. Via de plug-ins bieden wij u de mogelijkheid contact te hebben met de sociale netwerken en andere gebruikers, zodat wij ons aanbod kunnen verbeteren en voor u als gebruiker nog interessanter kunnen maken. Rechtsgrond voor het gebruik van de plug-ins is artikel 6, paragraaf 1, lid f AVG.

7.4.           Het doorgeven van de gegevens is niet afhankelijk van het feit of u een account bij de aanbieder van de plug-in hebt en daar bent ingelogd. Als u bij de aanbieder van de plug-in bent ingelogd, worden uw bij ons geregistreerde gegevens rechtstreeks toegewezen aan uw bestaande account bij de aanbieder van de plug-in. Als u op de geactiveerde knop drukt en bijvoorbeeld een link naar de pagina maakt, slaat de aanbieder van de plug-in deze informatie op in uw gebruikersaccount en deelt hij uw contacten openbaar mede. Wij adviseren u om na gebruik van een sociaal netwerk regelmatig uit te loggen, met name echter voordat u de knop activeert, omdat u zo toewijzing aan uw profiel bij de aanbieder van de plug-in kunt voorkomen.

7.5.           Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensregistratie en de verwerking van de gegevens door de aanbieder van de plug-in ontvangt u in de volgende medegedeelde gegevensbeschermingsverklaring van deze aanbieders. Daar krijgt u ook meer informatie over uw rechten hierin en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer.

7.6.           Adressen van de betreffende aanbieders van de plug-ins en de URL met hun gegevensbeschermingsinformatie:

 • Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; meer informatie over de gegevensregistratie: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications en http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook heeft zich aangemeld bij het EU-US-Privacy-Shield.
 • Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=nl. Google heeft zich aangemeld bij het EU-US-Privacy-Shield.
 • Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland; https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy.
 • Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA; https://help.instagram.com/155833707900388/?helpref=hc_fnav&bc[0]=Instagram-Hilfe&bc[1]=Gegevensbescherming%20en%20beveleigingsbeleid.

8.              Integratie van YouTube-video’s

8.1.           Wij hebben YouTube-video’s geïntegreerd in ons online aanbod, die op http://www.YouTube.com zijn opgeslagen en rechtstreeks vanuit onze website kunnen worden afgespeeld. Deze zijn allemaal geïntegreerd in de “Uitgebreide privacymodus”, dat wil zeggen dat geen gegevens over u als gebruiker aan YouTube worden doorgegeven, als u de video’s niet afspeelt. Pas wanneer u de video’s afspeelt, worden de onder punt 10.2 genoemde gegevens doorgegeven. Wij hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht.

8.2.           Door het bezoek aan de website ontvangt YouTube de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website hebt opgeroepen. Bovendien worden de onder punt 4 van deze verklaring genoemde gegevens doorgegeven. Dit gebeurt onafhankelijk van het feit of YouTube een gebruikersaccount beschikbaar stelt waarmee u bent ingelogd, of of er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Als u de toewijzing met uw profiel bij YouTube niet wilt, moet u voordat u op de knop drukt uitloggen. YouTube slaat uw gegevens op als gebruiksprofiel en gebruikt ze voor reclame, marktonderzoek en/of behoeftengerichte vormgeving van zijn website. Een dergelijke evaluatie gebeurt met name (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) voor de beschikbaarstelling van behoeftengerichte reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk via uw activiteiten op onze website te informeren. U hebt een recht op herroeping van het maken van deze gebruikersprofielen, waarbij u zich voor het uitoefenen hiervan aan YouTube moet richten.

8.3.           Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensregistratie en de verwerking ervan door YouTube vindt u in de privacyverklaring. Daar krijgt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer: https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de Verenigde Staten en heeft zich aangemeld bij het EU-US-Privacy-Shield.

9.              Gebruik van Google Analytics

9.1.           Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen doorgegeven aan een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Bij activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van tevoren afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de Verenigde Staten en daar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere aan het gebruik van de website en internet verbonden diensten uit te voeren.

9.2.           Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet samengebracht met andere gegevens van Google.

9.3.           U kunt het opslaan van cookies voorkomen door dit in uw browser in te stellen; wij wijzen u er echter op, dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door het cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) bij Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de onder de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

9.4.           Als alternatief voor de browser-add-on of binnen browsers op mobiele apparaten  klikt u op deze link om de registratie door Google Analytics binnen deze website in de toekomst te voorkomen. Dan wordt een opt-outcookie op uw apparaat gemaakt. Als u uw cookies wist, moet u opnieuw op deze link klikken.

9.5.           Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie “_anonymizeIp()”. Daardoor worden IP-adres verkort verder verwerkt, waardoor een persoonsgerelateerdheid kan worden uitgesloten. Voor zover de over u geregistreerde gegevens een persoonlijke verwijzing bevatten, wordt deze ook direct uitgesloten en worden de persoonsgegevens dus direct gewist.

9.6.           Wij maken gebruik van Google Analytics om het gebruik van onze website te kunnen analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren. Met behulp van de ingewonnen statistieken kunnen wij ons aanbod verbeteren en het voor u als gebruiker interessanter vormgeven. Voor de uitzonderingsgevallen, waarbij persoonsgegevens worden doorgegeven naar de Verenigde Staten, heeft Google zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield. Rechtsgrond voor het gebruik van Google Analytics is artikel 6, paragraaf 1, lid f AVG.

9.7.           Informatie over externe aanbieders: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1 ) 436 1001. Gebruiksvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/nl.html, overzicht over privacy: http://www.google.com/intl/nl/analytics/learn/privacy.html, en de privacyverklaring: http://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy.

10.            Gebruik van Jetpack-/voormalige WordPress.com-statistieken

10.1.        Deze website gebruikt de webanalysedienst Jetpack (voorheen: WordPress.com-stats) om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren. Met behulp van de ingewonnen statistieken kunnen wij ons aanbod verbeteren en het voor u als gebruiker interessanter vormgeven. Verder gebruiken wij het systeem voor maatregelen ter bescherming van de veiligheid van de website, bijvoorbeeld het herkennen van aanvallen of virussen. Voor de uitzonderingsgevallen, waarbij persoonsgegevens worden doorgegeven naar de Verenigde Staten, heeft Automattic Inc. zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield. Rechtsgrond voor het gebruik van Jetpack is artikel 6, paragraaf 1, lid f AVG.

10.2.        Voor deze evaluatie worden cookies (meer informatie daarover onder punt 4.3) op uw computer opgeslagen. De zo geregistreerde informatie wordt op een server in de Verenigde Staten opgeslagen. Als u het opslaan van cookies voorkomt, wijzen wij u erop dat u eventueel deze website niet meer volledig kunt gebruiken. Het voorkomen van het opslaan van cookies is mogelijk met de instelling in uw browser of als u de knop “Click here to opt-out” onder http://www.quantcast.com/opt-out indrukt. Als u uw cookies wist, moet u opnieuw op deze knop klikken.

10.3.        Deze website gebruikt Jetpack met een extensie waardoor IP-adressen direct na de registratie verkort verder worden bewerkt, om zo persoonsgerelateerdheid uit te sluiten.

10.4.        Informatie over externe aanbieders: Automattic Inc., 60 29 th Street #343, San Francisco, CA 94110–4929, USA, https://automattic.com/privacy, en de externe aanbieder van de trackingtechnologie: Quantcast Inc., 201 3 rd St, Floor 2, San Francisco, CA 94103–3153, USA, https://www.quantcast.com/privacy.

11.            Facebook Custom audiences

11.1.        Deze website gebruikt de remarketingfunctie “Custom audiences” van Facebook Inc. (“Facebook”). Daardoor kunnen gebruikers van de website in het kader van het bezoek aan het sociale netwerk Facebook of andere websites die het proces ook gebruiken, interessegerelateerde reclameadvertenties (“Facebook-ads”) worden weergegeven. Wij streven er daarmee naar u reclames te tonen die voor u van belang is om onze website interessanter voor u vorm te kunnen geven.

11.2.        Op basis van de gebruikte marketingtools bouwt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Facebook op. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door het gebruik van deze tool door Facebook worden geregistreerd en informeren u slechts voor zover bij ons bekend is: door de integratie van Facebook Custom audiences ontvangt Facebook de informatie dat u de betreffende website van onze internetactiviteiten hebt opgeroepen of op een advertentie van ons hebt geklikt. Voor zover u geregistreerd bent bij een dienst van Facebook kan Facebook het bezoek aan uw account toewijzen. Zelfs als u zich niet hebt geregistreerd bij Facebook of als u niet aangemeld bent, bestaat de mogelijkheid dat de aanbieder uw IP-adres en verdere identificeringskenmerken te weten komt en opslaat.

11.3.        Deactiveren van de functie “Facebook Custom audiences” kan hier voor ingelogde gebruikers onder https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_

11.4.        Rechtsgrond voor het gebruik van uw gegevens is artikel 6, paragraaf 1, lid f AVG. Meer informatie over de gegevensverwerking door Facebook vindt u onder https://www.facebook.com/about/privacy.

12.            Persoonsgegevens van kinderen

12.1.        Het gebruik en de verdere aanbiedingen van onze website zijn niet voor kinderen ontworpen en richten zich niet tot kinderen. Als u vermoedens hebt dat toch persoonsgegevens van kinderen worden geregistreerd, verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Wij wissen deze gegevens dan direct.

13.            Externe websites

13.1.        Onze website beschikt over links (elektronische verwijzingen) naar andere websites. Wij hebben geen kennis van enige illegale activiteit of informatie op deze websites. Er is ons ook geen informatie bekend waaruit een onwettige activiteit of informatie op deze websites blijkt. Voor zover u ons van een onwettige activiteit of informatie op deze websites informeert of wij op een andere wijze informatie over een dergelijke activiteit of informatie op deze websites ontvangen, zullen wij onmiddellijk in actie komen om de betreffende elektronische verwijzing te verwijderen. Uit onze links op externe websites kan geen conclusie worden getrokken of wij de inhoud van dergelijke websites of hun eigenaars ondersteunen.

14.            Uitsluiting van aansprakelijkheid

14.1.        Wij controleren en actualiseren de content die wij op onze website publiceren voortdurend. Ondanks zorgvuldige bewerking kunnen de volledigheid, juistheid en actualiteit niet worden gegarandeerd. Alle informatie wordt verstrekt zonder garantie. Aansprakelijkheid van Hain Europe NV is uitgesloten.