Integritetspolicy och juridisk information

1.              Medieägare

Mona Naturprodukte GmbH

Schottengasse 10, 2nd floor, 1010 Vienna

Commercial register number: FN 232453v
Commercial register court: Vienna commercial court
E-Mail: info@hain-celestial.eu.

Företagets syfte: Produktion av och handel med livsmedel, huvudsakligen med fokus på naturprodukter

Grundläggande orientering: Information om produkter från märket Celestial Seasonings.

Företagsledning: Dr. Wolfgang Goldenitsch

2.              Information om insamlingen av personuppgifter

2.1.           I följande text informerar vi om insamlingen av personuppgifter när du besöker vår webbplats. Personuppgifter är alla data som har en personlig referens till dig, t.ex. namn, adress, e-postadress, användarbeteende.

2.2.           Databehandlingsansvarig enl. Art. 4 punkt 7 GDPR är Mona Naturprodukte GmbH, Schottengasse 10, 2nd floor, 1010 Vienna, info@hain-celestial.eu (se under punkt 1).

2.3.           När du kontaktar oss via e-post eller kontaktformuläret på vår webbplats celestialseasonings.eu lagras de uppgifter du anger (din e-postadress, om tillämpligt även ditt namn och din adress) av oss, för att vi ska kunna kommunicera med dig via e-post för att svara på dina eventuella frågor. Uppgifter som lämnas i det här sammanhanget raderar vi efter att lagringen inte längre är nödvändig, eller begränsar behandlingen om det finns lagstadgade krav på lagring.

3.              Dina rättigheter

3.1.           Du har följande rättigheter avseende de personuppgifter som gäller dig:

 • Rätt till information (Art. 15 GDPR),
 • Rätt till korrigering och radering (Art. 16 och 17 GDPR),
 • Rätt till begränsning av behandlingen (Art. 18 GDPR),
 • Rätt att invända mot behandlingen (Art. 21 GDPR; se punkt 6),
 • Rätt till dataöverföring (Art. 20 GDPR),

3.2.           Du har också rätt, utan att det påverkar andra administrativa eller rättsliga åtgärder, att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet, särskilt i medlemslandet där du har din bostadsort, anställningsort eller på platsen för den påstådda överträdelsen, om du anser att behandlingen av personuppgifter som rör dig kränker GDPR eller § 1 eller artikel 2 1. Huvuddelen i GDPR 2018. I Österrike är dataskyddsmyndigheten ansvarig.

4.              Insamling av personuppgifter när du besöker vår webbplats

4.1.           Informativ användning av vår webbplats

4.1.1.       Vid enbart informativ användning av vår webbplats, dvs. om du inte registrerar dig eller på annat sätt lämnar information, samlar vi endast in personuppgifterna som din webbläsare sänder till vår server. När du besöker vår hemsida samlar vi in följande data, vilka är tekniskt nödvändiga för att vi ska kunna informera dig om vår webbplats och för att säkerställa stabilitet och säkerhet (rättslig grund är Art. 6 punkt 1 lit f i GDPR):

 • IP-adress,
 • datum och tidpunkt för besöket,
 • tidszonskillnad till Greenwich Mean Time (GMT),
 • innehållet i förfrågan (konkret sida och/eller fil),
 • meddelande om lyckad hämtning,
 • åtkomststatus/HTTP-statuskod,
 • respektive överförd datamängd,
 • webbplatsen från vilken förfrågan kommer,
 • webbläsare,
 • operativsystem och dess yta,
 • webbläsar-programvarans språk och version,
 • leverantören som begär åtkomst.

4.2.           Vi förbehåller oss rätten att kontrollera dessa uppgifter i efterhand, om det finns konkreta misstankar om olaglig användning på grund av specifika bevis.

4.3.           Användning av cookies

4.3.1.       Förutom de ovan nämnda uppgifterna lagras cookies på din enhet när du använder vår webbplats. Cookies är små textfiler som lagras på hårddisken för den webbläsare du använder och genom vilken den plats som ställer in cookien (här genom oss) får viss information. Cookies kan inte köra program eller överföra virus till din enhet. De tjänar till att göra interneterbjudandet mer användarvänligt och effektivt.

4.3.2.       Den här webbplatsen använder följande typer av cookies, vars omfattning och funktion förklaras nedan:

 • Temporära cookies (se 4.3.2.1)
 • Permanenta cookies (se 4.3.2.2)

4.3.2.1.   Temporära cookies raderas automatiskt när du stänger webbläsaren. Till dessa räknas särskilt session-cookies. Dessa lagrar ett så kallat session-ID, med vilket olika förfrågningar från din webbläsare kan tilldelas den gemensamma sessionen. Detta gör det möjligt för oss att känna igen din enhet när du återvänder till vår webbplats. Session-cookies raderas när du loggar ut eller stänger webbläsaren.

4.3.2.2.   Permanenta cookies tas bort automatiskt efter en viss period, vilken kan variera beroende på cookie. Du kan när som helst ta bort cookies genom säkerhetsinställningarna i din webbläsare.

4.4.           Du kan konfigurera din webbläsarinställning enligt dina önskemål och t.ex. avvisa godkännandet av cookies från tredje part, eller avvisa alla cookies. Vi vill påpeka att du i det här fallet kanske inte kan använda alla funktioner på den här webbplatsen.

4.4.1.        De Flash-cookies som används identifieras inte av din webbläsare utan av din Flash-plugin. Dessutom använder vi HTML5-lagringsobjekt som lagras på din enhet. Dessa objekt lagrar nödvändiga uppgifter oavsett din webbläsare och har inget automatiskt utgångsdatum. Om du inte godkänner behandlingen med Flash-cookies måste du installera ett lämpligt tillägg, t.ex. ”Better Privacy“ för Mozilla Firefox eller Adobe-Flash-Killer-cookien för Google Chrome. Du kan förhindra användning av HTML5-lagringsobjekt genom att ställa in din webbläsare på privatläge. Dessutom rekommenderar vi att du regelbundet raderar dina cookies samt webbläsarhistoriken manuellt.

5.              Fler funktioner och erbjudanden på vår webbplats

5.1.           Förutom den rent informativa användningen av vår webbplats erbjuder vi olika tjänster, som du kan använda om du är intresserad. För att göra detta behöver du i allmänhet tillhandahålla ytterligare personlig information, som vi använder för att tillhandahålla tjänsten och för vilken ovannämnda databehandlingsprinciper gäller.

5.2.           Till viss del använder vi oss av externa tjänsteleverantörer för behandlingen av dina data. Dessa har vi noggrant valt ut och beställt; de är bundna av våra instruktioner och inspekteras regelbundet.

5.3.           Om vår tjänsteleverantör eller partner är baserad i ett land utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA), informerar vi dig om konsekvenserna av denna omständighet i beskrivningen av erbjudandet.

6.              Motsägelse eller återkallat samtycke till behandlingen av dina personuppgifter

6.1.           Om du har gett ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter kan du när som helst återkalla detta. En sådan återkallelse påverkar tillåtelsen att behandla dina personuppgifter efter att du har meddelat oss om den.

6.2.           I den utsträckning som vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på intresseskäl, kan du göra invändningar mot behandlingen. Detta är fallet om behandlingen i synnerhet inte är nödvändig för att uppfylla ett avtal med dig, vilket vi förklarar i följande beskrivning av de respektive funktionerna. I händelse av en sådan invändning, ber vi dig att förklara orsaken till varför vi inte ska behandla dina personuppgifter som vi har gjort tidigare. När det gäller din motiverade invändning kommer vi att undersöka situationen och antingen att avbryta resp. anpassa databehandlingen, eller meddela dig våra övertygande legitima skäl till att fortsätta behandlingen.

6.3.           Naturligtvis kan du när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för reklam- och dataanalyssyften. Du kan informera oss om din invändning mot reklamsyften genom följande kontaktuppgifter: Mona Naturprodukte GmbH, Schottengasse 10, 2nd floor, 1010 Vienna, info@hain-celestial.eu.

7.              Användning av plugins från sociala medier

7.1.           Vi använder för närvarande följande plugins från sociala medier: Facebook, Google+, Twitter, Pinterest (”Pin It“) samt Instagram. Vi använder oss då av den så kallade tvåklickslösningen. Det innebär att när du besöker vår webbplats skickas inga personuppgifter till leverantörerna av plugin-programmen. Leverantören av plugin-modulen kan identifieras genom markeringen i rutan ovanför dennes initiala bokstav eller logotypen. Vi ger dig möjlighet att kommunicera direkt med plugin-leverantören via knappen. Endast om du klickar på det markerade fältet och aktiverar det, får plugin-leverantören information om att den respektive webbplatsen har besökt vårt interneterbjudande. Dessutom överförs data som nämns under punkt 4. I fråga om Facebook, anonymiseras enligt uppgift information om den respektive leverantören av IP-adressen omedelbart efter insamlingen. Genom att aktivera plugin-modulen överförs personuppgifter till respektive plugin-leverantör och lagras där (vid amerikanska leverantörer i USA). Eftersom plugin-leverantören särskilt utför datainsamling via cookies, rekommenderar vi att du innan du klickar tar bort alla cookies på webbläsarens säkerhetsinställningar.

7.2.           Vi har ingen kontroll över de insamlade uppgifterna och databehandlingsmetoderna, och vi har inte heller kännedom om den fulla omfattningen av datainsamlingen, syftet med bearbetningen eller lagringsperioderna. Vi har inte heller någon information avseende radering av data som samlats in av plugin-leverantören.

7.3.           Plugin-leverantören lagrar de uppgifter som samlas in om dig som användarprofiler och använder dem för reklam, marknadsundersökning och/eller behovsbaserad webbdesign. En sådan utvärdering utförs särskilt (även för användare som inte är inloggade) för presentation av behovsbaserad reklam och för att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler, varigenom du måste kontakta respektive plugin-leverantör för att utöva den rätten. Plugin-programmen tillåter oss att interagera med sociala nätverk och andra användare, så att vi kan förbättra vårt erbjudande och göra det mer intressant för dig som användare. Rättslig grund för användningen av plugins är Art. 6 punkt 1 lit. f GDPR.

7.4.           Dataöverföringen sker oavsett om du har ett konto hos plugin-leverantören och är inloggad där. Om du är inloggad hos plugin-leverantören, kommer dina uppgifter som samlats in av oss att direkt tilldelas ditt befintliga konto hos plugin-leverantören. Om du trycker på den aktiverade knappen och till exempel länkar sidan, lagrar plugin-leverantören också informationen i ditt användarkonto och delar det offentligt med dina kontakter. Vi rekommenderar att du loggar ut regelbundet efter att du har använt ett socialt nätverk, men framförallt innan du aktiverar knappen, eftersom det förhindrar att information tilldelas din profil hos plugin-leverantören.

7.5.           För mer information om syftet och omfattningen av datainsamlingen och dess behandling av plugin-leverantören, hänvisas till följande Integritetspolicyer från dessa leverantörer. Där hittar du också mer information om dina rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet.

7.6.           Adresser till respektive plugin-leverantörer och deras URL för Integritetspolicyn:

 • Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; mer information om databehandling: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications samt http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook ingår i EU-US Privacy Shield-programmet.
 • Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=sv. Google ingår i EU-US Privacy Shield-programmet.
 • Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland; https://policy.pinterest.com/sv/privacy-policy.
 • Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA; https://help.instagram.com/155833707900388/?helpref=hc_fnav&bc[0]=Instagram-Hilfe&bc[1]=Datenschutz%20und%20Sicherheitsbereich.

8.              Ladda upp YouTube-videor

8.1.           Vi har inkluderat YouTube-videor i vårt online-erbjudande, som lagras på http://www.YouTube.com och kan spelas upp direkt på vår webbplats. Dessa ingår alla i “avancerat dataskyddsläge”, dvs. att inga data om dig som användare överförs till YouTube om du inte spelar upp videon. Bara om du spelar upp videon, kommer personuppgifterna under punkt 10.2 att överföras. Vi har ingen möjlighet att påverka denna dataöverföring.

8.2.           Genom ditt besök på webbplatsen får YouTube information om att du har besökt den respektive undersidan på vår webbplats. Dessutom överförs data som nämns under punkt 4 i denna Integritetspolicy. Detta sker oavsett om du har ett användarkonto hos YouTube som du är inloggad på, eller om det inte finns något användarkonto. När du är inloggad på Google kommer dina uppgifter att direkt tilldelas ditt konto. Om du inte vill associera till din profil på YouTube, måste du logga ut innan du aktiverar knappen. YouTube lagrar dina personuppgifter som användarprofiler och använder dem för reklam, marknadsundersökning och/eller behovsbaserad webbdesign. En sådan utvärdering utförs särskilt (även för användare som inte är inloggade) för presentation av behovsbaserad reklam och för att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att invända mot bildandet av dessa användarprofiler, varigenom du måste kontakta YouTube för att utöva den rätten.

8.3.           För mer information om syftet med och omfattningen av datainsamlingen och dess behandling av YouTube, se Integritetspolicyn. Där hittar du också mer information om dina rättigheter samt inställningsalternativ för att skydda din integritet: https://www.google.de/intl/sv/policies/privacy. Google behandlar också din personliga information i USA och ingår i EU-US-Privacy-Shield-programmet.

9.              Användning av Google Analytics

9.1.           Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. („Google“). Google Analytics använder så kallade “cookies”, dvs. textfiler som lagras på din enhet och som tillåter en analys av din användning av webbplatsen. Information som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. I händelse av aktivering av IP-anonymisering på denna webbplats kommer din IP-adress att, inom Europeiska Unionens medlemsländer eller i andra länder som slutit avtal med det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, i förväg förkortas av Google. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören för den här webbplatsen använder Google denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster till webbplatsoperatören, vilka relaterar till användningen av webbplatsen och internetanvändningen.

9.2.           IP-adressen som tillhandahålls av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra Google-data.

9.3.           Du kan förhindra att cookies lagras genom en inställning av din webbläsares programvara. Observera dock att om du gör det, kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i helhet. Du kan också förhindra att Google samlar in data som genereras av cookien och som är relaterade till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) samt behandlingen av dessa data av Google, genom att ladda ner och installera webbläsarens plugin som finns under följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv.

9.4.           Som alternativ till webbläsartillägg eller i webbläsare på mobila enheter, klicka på den här länken, för att förhindra att Google Analytics samlar in data på denna webbplats i framtiden. En opt-out-cookie lagras då på din enhet. Om du tar bort dina cookies måste du klicka på den här länken igen.

9.5.           Den här webbplatsen använder Google Analytics med tillägget ”_anonymizeIp()“. Som ett resultat av detta behandlas IP-adresser i en förkortad version, för att personreferenser ska kunna uteslutas. I den mån de uppgifter som samlas in om dig har personlig referens, kommer uppgifterna omedelbart att uteslutas och raderas.

9.6.           Vi använder Google Analytics för att analysera och regelbundet förbättra användningen av vår webbplats. Med statistiken kan vi förbättra vårt erbjudande och göra det mer intressant för dig som användare. För exceptionella fall där personuppgifter överförs till USA, ingår Google i EU-US Privacy Shield-programmet. Rättslig grund för användningen av Google Analytics är Art. 6 punkt 1 lit. f GDPR.

9.7.           Information om den tredje parten: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Användarvillkor: http://www.google.com/analytics/terms/sv.html, Översikt över dataskydd: http://www.google.com/intl/sv/analytics/learn/privacy.html, samt Integritetspolicy: http://www.google.de/intl/sv/policies/privacy.

10.            Användning av Jetpack/f.d. WordPress.com-statistik

10.1.        Den här webbplatsen använder webbanalystjänsten Jetpack (tidigare: WordPress.com-statistik), för att analysera och regelbundet förbättra användningen av vår webbplats. Med statistiken kan vi förbättra vårt erbjudande och göra det mer intressant för dig som användare. Dessutom använder vi systemet för åtgärder för att skydda webbplatsens säkerhet, t.ex. vid upptäckt av cyberattacker eller virus. För exceptionella fall där personuppgifter överförs till USA, ingår Automattic Inc. i EU-US Privacy Shield-programmet. Rättslig grund för användningen av Jetpack är Art. 6 punkt 1 lit. f GDPR.

10.2.        För denna utvärdering lagras cookies (mer om detta under punkt 4.3) på din enhet. Informationen som samlas in på detta sätt lagras på en server i USA. Om du förhindrar lagring av cookies, vill vi påpeka att du kanske inte kan använda den här webbplatsen i sin helhet. Det är möjligt att förhindra lagring av cookies genom att du ställer in din webbläsare eller genom att klicka på knappen “Klicka här för att välja bort (opt-out)” på http://www.quantcast.com/opt-out. Om du tar bort dina cookies måste du klicka på den här knappen igen.

10.3.        Den här webbplatsen använder Jetpack med en förlängning, genom vilken IP-adresserna förkortas omedelbart efter insamlingen, för att utesluta en personlig referens.

10.4.        Information om den tredje parten: Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110–4929, USA, https://automattic.com/privacy, och spårningstekniken från tredje part: Quantcast Inc., 201 3 rd St, Floor 2, San Francisco, CA 94103–3153, USA, https://www.quantcast.com/privacy.

11.            Facebooks Custom Audiences

11.1.        Den här webbplatsen använder ommarknadsföringsfunktionen ”Custom Audiences” från Facebook Inc. (“Facebook”) för anpassade målgrupper. Detta gör det möjligt för användare av webbplatsen att se intressebaserade annonser (“Facebook Ads”), som en del av deras besök på det sociala nätverket Facebook eller andra webbplatser som också använder processen. Vi är intresserade av att visa dig annonser som kan vara av intresse för dig, för att göra vår webbplats mer intressant för dig.

11.2.        På grund av de inställda marknadsföringsverktygen etablerar din webbläsare automatiskt en direktanslutning till Facebook-servern. Vi har ingen inverkan på omfattningen och vidare användning av de uppgifter som genom detta verktyg samlas in av Facebook och informerar dig därför enligt den kunskap vi har: Genom att inkludera Facebook Custom Audiences får Facebook informationen att du har besökt vår webbplats, eller att du har klickat på en annons från oss. Om du är registrerad för en av Facebooks tjänster kan Facebook tilldela besöket till ditt konto. Även om du inte är registrerad hos Facebook eller inte har loggat in, finns det en chans att leverantören kan ta reda på och lagra din IP-adress och andra personidentifierande funktioner.

11.3.        Inaktivering av funktionen ”Facebook Custom Audiences“ kan göras här och för inloggade användare på https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.

11.4.        Rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter är Art. 6 punkt 1 lit f GDPR. Mer information om databehandling genom Facebook hittar du på https://www.facebook.com/about/privacy.

12.            Personuppgifter om barn

12.1.        Användningen av vår webbplats och de andra erbjudandena är inte avsedda för barn och riktar sig inte till barn. Om du har någon indikation på att personuppgifter från barn dock har samlats in, vänligen kontakta oss. Vi kommer då att radera personuppgifterna omedelbart.

13.            Externa webbplatser

13.1.        Vår webbplats innehåller länkar (elektroniska länkar) till andra webbplatser. Vi är inte medvetna om någon olaglig aktivitet eller information på dessa externa webbplatser. Vi är inte heller medvetna om någon information som avslöjar olaglig verksamhet eller information på dessa webbplatser. Om du informerar oss om olaglig verksamhet eller olaglig information på dessa webbplatser eller om vi på annat sätt blir medvetna om sådan verksamhet eller information på dessa webbplatser, kommer vi omedelbart att vidta åtgärder för att ta bort den respektive elektroniska referensen. Våra länkar till andra webbplatser innebär inte att vi håller med om innehållet eller stödjer deras ägare.

14.            Ansvarsfriskrivning

14.1.        Vi granskar och uppdaterar hela tiden innehållet som är publicerat på vår webbplats. Trots noggrann granskning kan inte fullständigheten, noggrannheten och aktualiteten garanteras. All information ges utan garanti. Hain Europe NV bär inget ansvar.